Alles over een verschillende soort fysiotherapie praktijk

In dit artikel gaan we het hebben over verschillende soorten (fysiotherapie. Er komt informatie aan bod over de fysiotherapiepraktijk, oedeemtherapie en oncologische fysiotherapie. Wil je hier meer over komen te weten? Lees dan verder!

Fysiotherapie

Om te beginnen, wat is fysiotherapie eigenlijk? Het is een behandelmethode die toegepast kan worden bij mensen met klachten aan de zenuwen, banden, gewrichten en de spieren. Kortom aan al je bewegingsapparaten.

De behandeling

Voor je een behandeling of behandelperiode ingaat wordt er in de eerste afspraak eerst een beeld gecreëerd van de klachten. Er worden dan onderzoekjes gedaan en er worden vragen gesteld om er zo goed mogelijk achter te komen wat de pijn veroorzaakt is en wat hieraan gedaan kan worden. Als deze gegevens verzameld zijn kan er een behandelplan opgesteld worden door de fysiotherapeut. Iedereen is anders, elk lichaam is anders en elke klacht dus ook. Omdat alles verschillend is bij iedereen en elk persoon anders reageert, is het belangrijk dat het behandelplan helemaal voor jou gemaakt moet worden. Hoeveel behandelingen er nodig zijn is afhankelijk van hoe ernstig de klacht is en hoe je lichaam er op reageert. Zodra er geen behandelingen meer nodig zijn wordt er vaak aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie en/of oefeningen om te voorkomen dat de klachten terugkeren.

Oedeemtherapie

Het doel van deze therapie is het lymfesysteem stimuleren. Hiernaast worden meerdere technieken zoals zwachtelen, lymfetaping en fascie technieken toegepast. Door deze technieken wordt de lymfestroom ondersteund. Naast deze behandeling wordt er besproken hoe je het beste met de klachten om kunt gaan in het dagelijks leven in de vorm van adviezen. Er kunnen bijvoorbeeld oefeningen meegegeven worden die thuis uitgevoerd moeten worden.

Oncologische fysiotherapie

Als eerste, wat is het? Oncologische fysiotherapie is een specifieke soort fysiotherapie. Er wordt bij deze behandel manier puur gekeken naar bewegingsproblemen als gevolg van medische kankerbehandelingen. Tijdens deze behandeling wordt er gewerkt aan de conditie en de beweeglijkheid van de patiënt. Als de patiënt na de behandelperiode succesvol genezen is, is het nog wel mogelijk dat er gevolgen voor kunnen komen. Zo kan de patiënt moeite blijven houden bij het bewegen van bepaalde lichaamsdelen of last houden van vermoeidheid. Hierbij is het van belang dat er goede nazorg plaatsvindt. De ziekte kan niet altijd volledig genezen worden. Als dit het geval is kan het gezien worden als een chronische ziekte. De klachten die hieruit voort kunnen komen worden d.m.v. oncologische fysiotherapie behandeld en ondersteunt/helpt de patiënt door het proces heen.

Ergotherapie

In ietwat moeilijke bewoordingen betekent ergotherapie de paramedische discipline die dagelijkse handelingen weer mogelijk moet maken voor mensen die door ziekte een lichamelijke of psychische beperking hebben opgelopen. De naam ergotherapie is afkomstig van het Griekse woord ergon, dat letterlijk werk of daad betekent. Vroeger werd ergotherapie ook wel arbeidstherapie genoemd, arbeidstherapie wordt echter nog zelden gebruikt.

De persoon, de omgeving en de activiteit

Bij ergotherapie wordt zowel naar de persoon zelf als naar de directe omgeving en de activiteit gekeken. Samen met de cliënt die ergotherapie behoeft worden de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten in kaart gebracht. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit, vrije tijd, wonen en mobiliteit.

Kennismakingsgesprek en plan van aanpak

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek, het verzamelen van relevante informatie en de wensen van de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarbij worden zowel doelstellingen voor de korte als voor de lange termijn benoemd en helder geformuleerd.

ok advisering over eventuele aanpassingen thuis of op het werk

De ergotherapeut zoekt daarna naar mogelijkheden om de ontstane problemen op te lossen en doet dit nadrukkelijk en continu in overleg met de cliënt en diens directe omgeving. Er kan gekozen worden om de cliënt een bepaalde activiteit opnieuw te leren, maar even goed kan gekozen worden om de cliënt een andere manier aan te leren of de cliënt te leren de activiteit met hulpmiddelen uit te laten voeren. Ergotherapie bestaat daarnaast uit het geven van advies voor eventuele aanpassingen thuis of op het werk.

Ergotherapie wordt toegepast in ziekenhuizen en woonvoorzieningen

Ergotherapie kun je grofweg onderverdelen in vijf pijlers: de geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie, fysieke revalidatie en cognitieve revalidatietherapie. Ergotherapie wordt toegepast in onder meer ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, dagverzorgingscentra en woonvoorzieningen. Ergotherapie of beter de ergotherapeut kan overigens ook actief zijn voor de AWBZ in de rol van indicatiesteller.

Niemand uitsluiten van de samenleving

Het bespreekbaar maken van culturele, sociale en economische diversiteit van alle mensen met beperkingen is iets dat van ergotherapeuten verwacht wordt en om die diversiteit bovendien te waarderen en een onderdeel te maken van het dagelijks leven. Ergotherapie wil niets anders dan dat niemand uitgesloten wordt van de samenleving. Daarbij zijn vier principes min of meer leidend binnen de ergotherapie: diversiteit maakt het verschil, mensenrechten en inclusief denken maakt het verschil, het belang van zowel verbale en non-verbale taal e dat de competenties houding, kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Laat je lichaam beter functioneren met fysiotherapie

Als je last hebt van een bijvoorbeeld een verkeerde houding, een blessure, je spieren of gewrichten, is het goed om eens de fysiotherapie te bezoeken. Met behulp van de fysiotherapie kan zo een therapeut ervoor zorgen dat je pijn helemaal weggaat en je nergens meer last van kan krijgen. Zo is het natuurlijk ook handig om een aanvullende verzekering te hebben als je vaak naar zo een therapie moet. Er maken per jaar zo’n miljoenen Nederlanders een bezoek aan de fysiotherapie. Je wordt vooral geholpen als je moeite hebt met bewegen en sporten. Er zijn natuurlijk ook een heleboel behandelingen beschikbaar voor de mensen. Het heeft allemaal te maken met het bewegen van het lichaam.

Behandelingen

· Enkelletsel

. Manuele therapie

· Klachten aan de arm, nek of schouder

· Artrose

· Hernia

· Rugklachten

· Polsblessure

· Reuma

Verschillende fysiotherapeuten

Zo zijn er algemene maar ook gespecialiseerde therapeuten. Deze therapeuten behandelen dan ook verschillende soorten klachten of aandoeningen. Bij een algemene therapeut worden klachten behandeld die vooral te maken hebben met bewegen. Bij gespecialiseerde therapeuten die zich vooral op een specifieke doelgroep richten worden ook weer andere soorten behandelingen behandeld. Er zijn ook een aantal veel voorkomende specialisaties, zoals sportfysiotherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, Geriatriefysiotherapeuten, arbeidsfysiotherapeuten, aquatherapie en Manueel Therapeuten. Zo worden door hun de klachten en aandoeningen goed behandeld en ga je naar een therapeut die precies gespecialiseerd is in jouw klachten.

Wat doet een fysiotherapeut?

Er worden tijdens zo een behandeling veel oefeningen gedaan die je wel eens ook thuis moet volgen. Deze oefeningen zijn allemaal verschillend en worden ze op jouw klachten aangepast. Tussendoor krijg je ook vooral adviezen zodat je wat wijzer kan worden van jouw klachten en weet hoe je ermee om moet gaan. Je kan adviezen krijgen zodat je er geen last van blijft houden en er zelf ook verbetering in brengt. Voor de oefeningen heb je meestal ook apparaten nodig en bepaalde voorwerpen. Oefeningen kunnen bijvoorbeeld vooral bedoeld zijn om de spieren wat soepeler te maken. De therapeuten masseren ook als het nodig is voor de behandeling vanwege de klachten. Het is belangrijk om tijdens zo een behandeling precies te vertellen wat je klachten zijn en waar je vooral last van hebt. Door dit te vertellen kan je veel beter geholpen worden met je klachten en kan zo een proces ook een heel stuk sneller gaan.

Kindertandarts

Je hebt volwassenen die angstig zijn voor de tandarts, je hebt echter zeker ook kinderen die al op heel jeugdige leeftijd ontzettende angst hebben voor de tandarts. Deze kinderen kunnen naar een speciale kindertandarts, ook wel pedodontoloog genoemd. Deze speciale kindertandarts is ook geschikt voor kinderen met een slecht gebit en veel gaatjes en kinderen met gedragsproblemen. Dit geldt ook voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Uiteraard voert een kindertandarts dezelfde behandelingen uit als de gewone tandarts.

Vertrouwen van je kind winnen

Je mag jezelf kindertandarts noemen als je de postdoctorale opleiding pedodontologie met succes afgerond hebt. Kindertandartsen zijn daardoor vaak beter in staat om het gedrag van kinderen in te schatten en weet ook beter hoe hij of zij met dit gedrag om moet gaan. Daarnaast is een kindertandarts als geen ander in staat om het vertrouwen van je kind te winnen.

Verwijzing van tandarts of huisarts

Je kunt bij de kindertandarts terecht via een verwijzing via de reguliere tandarts, huisarts of een medisch specialist. Is je kind ouder en niet meer angstig voor een tandartsbezoek, dan kan de kindertandarts weer ingeruild worden voor de gewone tandarts. Net als de gewone tandarts, worden ook de kosten voor de kindertandarts vanuit de basisverzekering vergoed.

Eerst gesprek, dan stappenplan en dan pas behandeling

De behandeling bij de kindertandarts begint altijd met een goed gesprek. Zo wil de kindertandarts weten wat de ervaringen van het kind bij andere tandartsen zijn en of het kind al ervaringen heeft opgedaan bij andere medische specialisten. Ook wil de kindertandarts alles weten over het algemene gedrag van het kind. Aan de hand van het gesprek en de conditie van het gebit wordt vervolgens een stappenplan gemaakt en kan de behandeling van start gaan.

Kindertandarts

Kindertandarts houdt zich altijd aan de afspraken

De kindertandarts is altijd heel duidelijk ten opzichte van het kind en laat kinderen wennen aan zijn behandelingen. Dit gebeurt vaak door het uitvoeren van basale behandelingen zoals bijvoorbeeld het maken van een foto, een fluoridebehandeling of het polijsten van het gebit. Hij of zij wint het vertrouwen van het kind door zich altijd aan de afspraken te houden en te vertellen wat er gebeurt als het kind in de tandartsstoel ligt en wat er in de vervolgbehandeling gedaan gaat worden.

Kindertandartsen worden streng beoordeeld

In Nederland zijn ongeveer veertig kindertandartsen actief en geregistreerd. Kindertandartsen worden streng beoordeeld onder meer middels het systeem van visitatie en herregistratie. Voor de ouders betekent ene bezoek aan een kindertandarts dat er meer tijd geïnvesteerd wordt in het tandartsbezoek.

Waarvoor ga je naar de barbier Delft?

Barbier

De barbier is een beroep dat al duizenden jaren bestaat. Zelfs in het oude Egypte was het beroep al populair. Je had ook een hoog aanzien als barbier! Door de eeuwen heen is het beroep altijd populair geweest. Over de hele wereld zijn er wel barbiers te vinden. Wat een barbier Delft nou precies doet? De barbier specialiseert zich in baarden en snorren. Een baard kan er ontzettend goed uitzien, maar als je de baard niet goed onderhoudt, dan begin je er al snel onverzorgd uit te zien. Het is daarom belangrijk dat je regelmatig een bezoekje brengt aan de barbier. Bij een barbier kan je tegenwoordig ook vaak je hoofdhaar laten knippen. Meestal is een barbier dus ook een herenkapper. 

Hoe zorgt een barbier Delft ervoor dat jouw baard er netjes uitziet? 

De barbier Delft zorgt ervoor dat jouw baard of snor er verzorgd uitziet. Hoe voorkomt de barbier nou dat je er als een dakloos persoon bijloopt? De barbier zal onder andere de nek- en wanglijn van de baar bijwerken. Bij veel mannen groeit de baard tot erg hoog op de wangen en zeer laag op de nek. Dit is vaak het grootste verschil tussen een dakloze baard en een verzorgde baard. Het is wel vrij moeilijk om de wang- en neklijn goed te bepalen. Je kunt dit daarom het beste aan een ervaren barbier Delft overlaten. Zo kan je zeker zijn van de beste resultaten. 

Uiteraard doet een barbier meer dan het verzorgen van de nek- en wanglijn. Zo knipt de barbier de baard ook in een net model. Bovendien is het ook mogelijk om de baard en snor te verven. Veel mannen kiezen hier bijvoorbeeld voor zodra de eerste grijze haartjes beginnen te verschijnen. Overigens kan de barbier je ook perfect adviseren bij het verzorgen en in model brengen van je baard en snor. Zo weet je zeker dat jij er niet onverzorgd uitziet, maar dat je baard en snor netjes zijn. 

Baarden en snorren zijn nog steeds erg populair, maar het is niet de bedoeling dat het lijkt alsof je gewoon geen zin hebt om te scheren! Je zult daarom regelmatig langs de barbier Delft moeten gaan. Op de meeste werkvloeren wordt een baard of snor tegenwoordig ook wel geaccepteerd, mits deze er maar goed verzorgd uitziet. Als je de barbier Delft niet bezoekt en je baard verwaarloost, dan is de kans groot dat je klanten afschrikt.

Kiezen voor een personal trainer

Personal trainer

Het is verstandig om goed te kijken voordat je met een personal trainer in zee gaat. Een personal trainer gaat namelijk samen met jou de strijd aan om jouw fitness doelen te behalen. Ongeacht jouw doelstelling zal de PT – afkorting voor personal trainer- samen met jou een plan opstellen. In het plan wordt er gekeken naar een periode waarin het doel gerealiseerd wordt. Veel mensen denken dat een personal trainer, alleen maar helpt bij het sporten, maar dat is zeker niet zo. Zo maakt de coach ook een voedingsschema waarbij het gewenste resultaat nog sneller behaald wordt. Ben je benieuwd naar de resultaten en de positieve ervaringen, dan is het verstandig om eens op het internet te kijken. Je vindt hier namelijk veel casussen van succesvolle trajecten.

PT met certificaat

Een personal trainer is geen beschermd beroep, iedereen kan zich dus PT noemen. Hierbij is het belangrijk dat je kijkt naar een trainer die ook veel ervaring heeft. Het beste kun je naar behaalde resultaten kijken om zodoende te kijken of de trainer daadwerkelijk resultaten boekt. Daarnaast is het ook verstandig om eerst een vrijblijvend gesprek aan te gaan. Hierin kun je jouw doelstellingen formuleren en maakt de trainer op locatie een plan met jou. Aan de hand van deze sessie kun je bepalen of de trainer en het plan goed bij jou als persoon past. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het aan te raden om te kijken naar een andere trainer. Zoals het woord ook zegt, moet het wel persoonlijk zijn.

Waarom wordt er steeds meer gekozen voor een Personal trainer

De reden dat steeds vaker gekozen wordt voor een personal trainer heeft een aantal redenen. Als eerst is het een stok achter de deur. Waar je eerst nauwelijks zin had om te gaan, moet je nu wel gaan. Een goede coach stimuleert je dagelijks om te gaan. Daarnaast betaal je ook veel geld en is het zonde als je niet gaat. Ook wordt er veelal gebruik gemaakt van een PT vanwege de kennis en ervaring. Veel trainers hebben aantoonbare resultaten en dit wil je natuurlijk ook behalen. In plaats van zelfstudie te verrichten kun je ervoor kiezen om in zee te gaan met een personal trainer. Hierdoor hoef je zelf geen research te doen en kiest de personal trainer de juiste oefeningen in combinatie met de juiste voeding om jouw doelstellingen te behalen.


Personal trainer

6 TIPS ALS HULP BIJ AFVALLEN

Afvallen is moeilijk. Je wilt kilo’s kwijt, maar hebt geen tijd om iedere dag te sporten. Of je hebt de motivatie er niet voor. In dit artikel bespreken we een aantal handige tips die je kunnen helpen bij het afvallen. Ook zonder sporten!

Tip 1) Bereid je eigen eten.

Je hoeft niet altijd te koken, maar door je eigen eten te bereiden heb je zelf controle over wat er in je voedsel zit. Het is verstandig om sauzen ook zelf te maken. Nou kan je natuurlijk ook af en toe nog uit eten gaan. Als je hiervoor kiest let dan op dat je thuis voor je gaat een gezonde maaltijd gegeten hebt. Als je eten mee moet nemen naar het werk of school, zorg dan dat je deze zelf gemaakt hebt. In de schoolkantines zijn ze vaak gefocust op koolhydraten en brood.

Tip 2) Vermijd granen en suiker.

Het is vrij simpel. Als er geen granen en suikers in huis zijn valt het ook niet op te eten. Naast in huis is het ook belangrijk om naast school/werk op te letten op je voeding. Even snel langs de KFC of McDonalds, omdat die op de route naar huis ligt is niet slim. Neem een andere route. Zo kom je ook niet in de verleiding. Kom je in de verleiding om iets te kopen in de kantine? Neem dan geen geld of pinpas mee. Bedenk zelf in welke verleidingen jij kunt komen en verzin hier een oplossing voor.

Tip 3) Maak smoothies.

Als je wilt afvallen kan het heel handig zijn om te leren ‘juicen’. Dit is het fijn persen van groentes of fruit waardoor je sap overhoudt. Door je voeding te persen krijg je alle belangrijke voedingsstoffen die goed voor je zijn binnen en neem je het snel op. Dit zal in het begin even wennen zijn, maar na een tijdje zit het in je systeem en is het normaal voor je.

Tip 4) Controleer je gewicht.

Door regelmatig op de weegschaal te gaan staan. Maar hoe vaak? Als je bezig bent met afvallen ben je snel geneigd om iedere dag op de weegschaal te gaan staan om vooruitgang te zien. Afvallen gaat vaak niet zo snel als je wilt en het kan dan ook demotiverend zijn als je geen vooruitgang ziet. Weeg je daarom 1x per week. Je zal vooruitgang zien en gemotiveerd blijven om door te gaan.

Tip 5) Vertel het aan je vrienden en familie.

Door te vertellen dat je op je gewicht gaat letten en koolhydraten gaat vermijden, dan kunnen je vrienden en familie er rekening mee houden. Dan hoef je niet telkens uit te leggen waarom je niet mee gaat naar de snackbar of geen broodje frikandel gaat halen. Vaak zullen zij je steunen in het afvalproces. Zij kunnen je extra hulp bieden door je gemotiveerd te houden of te helpen op welke manier ze ook kunnen.

Tip 6) Begin nu!

De laatste tip is vrij voor de hand liggend. Waarom wachten tot morgen als je vandaag al kunt beginnen? Juist, stel niet uit wat niet hoeft. Als je wilt afvallen, begin er dan zo snel mogelijk mee en stel het niet uit. Als je het gaat uitstellen komt het er vaak niet van of is je motivatie weg. Mocht je die motivatie sowieso niet hebben raap het dan bij elkaar en maak gewoon die start. Daarna is het enkel zaak om het vol te houden.

Als je overdag een hongergevoel hebt, dan is het niet verboden om te snacken. Let alleen op wat je als snack kiest. Het is zaak om geen koekjes of snoepjes meer naar binnen te werken. Neem een stuk fruit of neem een rauwe snack. Denk hierbij aan worteltjes, snoeptomaatjes of een ander soort groente.

Mondzorg informatie

Alleen door goede mondzorg heb en houd je een gezonde mond. Wat mondzorg is? Dat zijn voor jou simpelweg de dagelijkse handelingen om de mond in topconditie te houden zoals tandenpoetsen, het poetsen van het tandvlees en het reinigen van de mondholte met tandpasta. Door dit dagelijks goed te doen, houd je een gezonde mond.

Ook preventie valt onder mondzorg

Toch wordt mondzorg vaak nog breder aangeduid en valt ook preventie – het voorkomen van problemen- en diagnostiek en dus bepalen wat er aan de hand is onder mondzorg. Mondzorg resulteert in een gezonde mond, een mond waaraan je nooit klachten ondervindt. Een gezonde mond is herkenbaar als zowel de tanden, het tandvlees, de tong en de mondslijmvliezen er gezond uitzien en er sprake is van een normale kleur roze.

Signaleren door screening

Een gezonde mond heeft geen verwondingen, letsel of bloedingen en gezond betekent voor de mond dat het slijmvlies vochtig is en de mond geen infecties of oedeem heeft. Eigenlijk is het heel simpel, als je door mond zorg een gezonde mond hebt, dan heb je geen problemen en voel je geen ongemak in je mond. Door screening, per half jaar, kunnen afwijkingen sneller gesignaleerd worden en kan er sneller iets aan gedaan worden.

Voorlichting en instructie

Zoals gesteld is mondzorg ook preventie in de vorm van bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen en sealing en zeker ook het aanbrengen van fluoride applicatie, voorlichting en instructie. Een fluoride applicatie wordt aangebracht als de kans op het ontstaan van gaatjes groter is. De tandarts draagt ook bij als het mondzorg betreft en geeft je instructies over voeding en mondhygiëne en zullen ze bijstaan om bepaald gedrag te veranderen en daar ook structureel goed gedrag van te maken.

Geneesmiddelen en mondzorg

Als het om mondzorg draait, dient terdege rekening gehouden te worden met de algehele gezondheid van de meneer of mevrouw in de tandartsstoel. Bewezen is dat ziekten als diabetes mellitus, voor een snellere afwijking aan tandvlees en het bot van de kaak. Ook wordt verondersteld dat ontstekingen van kaakbot en tandvlees te maken hebben met hart- en vaatziekten en vroeggeboorten. Ook geneesmiddelen en mondzorg hebben met elkaar te maken om het simpele feit dat bepaalde geneesmiddelen speekselvloed en ook de samenstelling van speeksel kunnen beïnvloeden. Daardoor kan de beschermende werking die speeksel biedt afnemen. Mondzorg luistert dus best nauw en is voor jou als man of vrouw niets meer dan het dagelijkse ding in je mond doen.

Kiezen voor een heerlijke massage

Ben jij toe aan een massage? Dan is het zeker aan te raden om eens te kijken naar een masseur die erkend is. Veel mensen bezoeken een massage omdat ze vast zitten. Het is dan heerlijk om even los gemaakt te worden. Daarnaast is het ook een stukje ontspanning. Door gemasseerd te worden vergeet je de realiteit en ontsnap je hier ook aan. Kom volledig tot rust en praat over alle leuke zaken. Het is echt een rust momentje en tijdens de massage zul je aan niets anders denken dan rust. Bij veel massage bedrijven wordt er ook gebruik gemaakt van rustgevende muziek. Door toepassing van deze muziek kom je al in de trance van rust en de ontspanningsmassage maakt het af.

Massage en kraken

Massage helpt in veel gevallen om van pijn af te komen, maar soms voorkomt dit alleen tijdelijk pijn. Als je echt vaak last hebt van bepaalde plekken is het handiger om te kraken. Welke keuze je moet maken blijft lastig. Het is dan ook aan te raden om contact op te nemen met een masseur. Veel masseurs zijn namelijk ook erkende krakers waardoor ze jouw passend advies kunnen geven. Naast dat het goed voor je lichaam is, is het ook ontzettend lekker. Als je helemaal vast zit, zit je vaak ook niet zo lekker in je vel en dit moet je ten alle tijden voorkomen.

Waar moet je opletten bij het kiezen van de juiste masseur

Als je op zoek bent naar een masseur is het verstandig om te letten naar de persoon. De betreffende persoon gaat aan jouw lichaam zitten en het is daarom verstandig dat je ook een persoonlijke connectie hebt met de persoon. Je wilt immers niet dat een persoon waar je geen klik mee hebt aan jouw lichaam komt. Daarnaast is het ook goed om naar de achtergrond van de masseur te kijken. Een amateur kan namelijk veel meer pijn veroorzaken dan genezen. Het kiezen van de juiste partij is dus moeilijker dan je denkt en het is daarom verstandig om goed onderzoek uit te voeren voordat je echt met een masseur in zee gaat. Op het internet vind je genoeg informatie over nog meer onderwerpen waar je rekening mee moet houden als je gaat kiezen voor een masseur. Mocht je er echt niet uitkomen, dan is het verstandig om in gesprek te gaan met een onafhankelijke partij. Op deze manier weet je zeker dat je de juiste keuze voor langere termijn zult maken.

Nagelstyliste

Een nagelstyliste spreekt voor veel mensen voor zich maar toch zijn er een aantal dingen wat goed is om te weten. De algemene werkzaamheden spreken voor zich, bijvoorbeeld het mooi maken van je nagels met behulp van verschillende hulpmiddelen. Een nagelstyliste verzorgt de nagels van al haar cliënten, hij of zij stylet dit en zorgt ervoor dat het er weer mooi uit komt te zien. Dit kan gedaan worden met verschillende nagels, namelijk acrylnagels, gelnagels of met behulp van french manicure. Het kan zijn dat je voor jezelf werkt in je eigen salon of juist bij een beautysalon van iemand anders. Je hoeft dus niet altijd in dienst te zijn van iemand anders.

Nagelstyliste

 

Werkzaamheden

Zoals gezegd richt een nagelstyliste zich op het mooi maken van de nagels met behulp van allerlei verschillende nagels. Zij zorgt ervoor dat het er weer mooi en verzorgd uit komt te zien voor een goede indruk op andere mensen. Vaak worden hiervoor kunstnagels gebruikt bij een nagelstyliste. De echte nagels worden zo versterkt en verlengd. Indien je naar een beautysalon gaat om een nagelbehandeling te laten doen kan vaak zelf de kleur etc bepalen voor het gewenste resultaat.

Er zijn verschillende technieken die een nagelstyliste gebruikt voor het beste resultaat. Deze technieken worden door veel andere stylisten gehanteerd en daarom zijn deze technieken ook erg vertrouwd bij mensen die hun nagels laten stijlen.

Je kunt als nagelstyliste voor jezelf werken en dus als zzp’er maar ook voor een beautysalon, als zzp’er kun je dan ook je eigen salon openen en hier aan de slag gaan. Echter kiezen veel stylisten ervoor om bij een salon te gaan werken omdat ze hier niet verantwoordelijk zijn voor het bedrijf etc, uiteraard wel een klein beetje maar de business wordt geregeld door de bedrijfsleider en sommige mensen vinden dit prettiger dan dat zij het zelf moeten doen. Als styliste in dienst van iemand anders kan het dus ook zo zijn dat je niet alleen nagels mooier maakt maar ook kunnen hier andere werkzaamheden bij komen kijken. Zulke werkzaamheden kunnen erg verschillen maar hier zijn er een paar die het vaakst voorkomen: Manicure, gezichtsbehandeling, waxen of bijvoorbeeld wimpers verlengen. Zo zijn er dus als nagelstyliste misschien wel andere werkzaamheden dan alleen de nagels stijlen, per beautysalon hangt het ervan af of je dit moet doen of niet, vaak zijn er al werknemers in dienst die hierin gespecialiseerd zijn.