Alles over een verschillende soort fysiotherapie praktijk

In dit artikel gaan we het hebben over verschillende soorten (fysiotherapie. Er komt informatie aan bod over de fysiotherapiepraktijk, oedeemtherapie en oncologische fysiotherapie. Wil je hier meer over komen te weten? Lees dan verder!

Fysiotherapie

Om te beginnen, wat is fysiotherapie eigenlijk? Het is een behandelmethode die toegepast kan worden bij mensen met klachten aan de zenuwen, banden, gewrichten en de spieren. Kortom aan al je bewegingsapparaten.

De behandeling

Voor je een behandeling of behandelperiode ingaat wordt er in de eerste afspraak eerst een beeld gecreëerd van de klachten. Er worden dan onderzoekjes gedaan en er worden vragen gesteld om er zo goed mogelijk achter te komen wat de pijn veroorzaakt is en wat hieraan gedaan kan worden. Als deze gegevens verzameld zijn kan er een behandelplan opgesteld worden door de fysiotherapeut. Iedereen is anders, elk lichaam is anders en elke klacht dus ook. Omdat alles verschillend is bij iedereen en elk persoon anders reageert, is het belangrijk dat het behandelplan helemaal voor jou gemaakt moet worden. Hoeveel behandelingen er nodig zijn is afhankelijk van hoe ernstig de klacht is en hoe je lichaam er op reageert. Zodra er geen behandelingen meer nodig zijn wordt er vaak aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie en/of oefeningen om te voorkomen dat de klachten terugkeren.

Oedeemtherapie

Het doel van deze therapie is het lymfesysteem stimuleren. Hiernaast worden meerdere technieken zoals zwachtelen, lymfetaping en fascie technieken toegepast. Door deze technieken wordt de lymfestroom ondersteund. Naast deze behandeling wordt er besproken hoe je het beste met de klachten om kunt gaan in het dagelijks leven in de vorm van adviezen. Er kunnen bijvoorbeeld oefeningen meegegeven worden die thuis uitgevoerd moeten worden.

Oncologische fysiotherapie

Als eerste, wat is het? Oncologische fysiotherapie is een specifieke soort fysiotherapie. Er wordt bij deze behandel manier puur gekeken naar bewegingsproblemen als gevolg van medische kankerbehandelingen. Tijdens deze behandeling wordt er gewerkt aan de conditie en de beweeglijkheid van de patiënt. Als de patiënt na de behandelperiode succesvol genezen is, is het nog wel mogelijk dat er gevolgen voor kunnen komen. Zo kan de patiënt moeite blijven houden bij het bewegen van bepaalde lichaamsdelen of last houden van vermoeidheid. Hierbij is het van belang dat er goede nazorg plaatsvindt. De ziekte kan niet altijd volledig genezen worden. Als dit het geval is kan het gezien worden als een chronische ziekte. De klachten die hieruit voort kunnen komen worden d.m.v. oncologische fysiotherapie behandeld en ondersteunt/helpt de patiënt door het proces heen.

Ergotherapie

In ietwat moeilijke bewoordingen betekent ergotherapie de paramedische discipline die dagelijkse handelingen weer mogelijk moet maken voor mensen die door ziekte een lichamelijke of psychische beperking hebben opgelopen. De naam ergotherapie is afkomstig van het Griekse woord ergon, dat letterlijk werk of daad betekent. Vroeger werd ergotherapie ook wel arbeidstherapie genoemd, arbeidstherapie wordt echter nog zelden gebruikt.

De persoon, de omgeving en de activiteit

Bij ergotherapie wordt zowel naar de persoon zelf als naar de directe omgeving en de activiteit gekeken. Samen met de cliënt die ergotherapie behoeft worden de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten in kaart gebracht. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit, vrije tijd, wonen en mobiliteit.

Kennismakingsgesprek en plan van aanpak

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek, het verzamelen van relevante informatie en de wensen van de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarbij worden zowel doelstellingen voor de korte als voor de lange termijn benoemd en helder geformuleerd.

ok advisering over eventuele aanpassingen thuis of op het werk

De ergotherapeut zoekt daarna naar mogelijkheden om de ontstane problemen op te lossen en doet dit nadrukkelijk en continu in overleg met de cliënt en diens directe omgeving. Er kan gekozen worden om de cliënt een bepaalde activiteit opnieuw te leren, maar even goed kan gekozen worden om de cliënt een andere manier aan te leren of de cliënt te leren de activiteit met hulpmiddelen uit te laten voeren. Ergotherapie bestaat daarnaast uit het geven van advies voor eventuele aanpassingen thuis of op het werk.

Ergotherapie wordt toegepast in ziekenhuizen en woonvoorzieningen

Ergotherapie kun je grofweg onderverdelen in vijf pijlers: de geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie, fysieke revalidatie en cognitieve revalidatietherapie. Ergotherapie wordt toegepast in onder meer ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, dagverzorgingscentra en woonvoorzieningen. Ergotherapie of beter de ergotherapeut kan overigens ook actief zijn voor de AWBZ in de rol van indicatiesteller.

Niemand uitsluiten van de samenleving

Het bespreekbaar maken van culturele, sociale en economische diversiteit van alle mensen met beperkingen is iets dat van ergotherapeuten verwacht wordt en om die diversiteit bovendien te waarderen en een onderdeel te maken van het dagelijks leven. Ergotherapie wil niets anders dan dat niemand uitgesloten wordt van de samenleving. Daarbij zijn vier principes min of meer leidend binnen de ergotherapie: diversiteit maakt het verschil, mensenrechten en inclusief denken maakt het verschil, het belang van zowel verbale en non-verbale taal e dat de competenties houding, kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Wat is bio energetische therapie?

Bio energetische therapie wordt ingezet als iemand last heeft van geblokkeerde beweeglijkheid die mogelijk wordt veroorzaakt door psychische klachten.

Wat is bio energetische therapie?

Bio-energetica wordt ook wel Bio-energetische Analyse genoemd. Dit is een psychotherapeutische methode. Deze methode richt zich niet alleen op psychische problemen, maar richt zich ook op geblokkeerde beweeglijkheid in het lichaam. Psychische energieprocessen kunnen namelijk invloed hebben of hebben gehad op het lichaam. Deze (relationele) basis wordt gevormd in de eerste levensjaren en iemands levensgeschiedenis vastligt in het lichaam en de geest. Hierbij worden pijnlijke levenservaringen ‘opgeslagen’ in het lichaam de vorm van chronische spierspanningen. Daardoor zal het lichaam gespannen zijn tijdens relaties en werk.
In therapie wordt er gekeken naar verleden tot heden en wordt er letterlijk stilgestaan bij de karakteristieke houding die iemand in zijn leven heeft gevormd. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, beperkingen en problemen die dat geeft. Het doel van bio energetische therapie is van hieruit weer in beweging te komen door de oude patronen los te laten en met nieuwe mogelijkheden en inzichten verder te gaan.

Wat is er onderscheidend aan bio energetische therapie?

Bio-energetische Analyse onderscheidt zich van andere therapieën doordat er niet alleen wordt gekeken naar psychische problemen, maar ook lichamelijke. Bij bekende therapieën gaat het om het oplossen van psychische problemen. Het gaat dus niet om de lichamelijke beweeglijkheid zoals bij deze therapie. Dit is wel belangrijk omdat psychische problemen veel gevolgen kan hebben op het lichaam.

Hoe ontstaat geblokkeerde beweeglijkheid?

Een gezond kind ontwikkelt zich als er een aantal basisvoorzieningen aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan: voeding, bescherming, begrenzing, steun en liefde. Als een kind zich genoeg kan uiten, dan kan het opgroeien tot een volwassene die zijn eigen behoefte kan vervullen. Dit is nodig omdat uiten van emoties voor verschillende redenen belangrijk is. Iemand die zich kan uiten kan verdriet en frustraties kwijt. Dit helpt dus ook voor verwerking en herstel.
Een kind die zich niet kan ontwikkelen tot een volwassene die zijn of haar eigen behoefte kan vervullen zal opgroeien in een cultuur waarbij het uiten van emoties moeizaam gaat. Het gevolg is dus dat een kind zich zal aanpassen aan de cultuur. Hierbij zal hij of zij emoties proberen in te houden waarbij ook het lichaam moet worden aangepast. Door het aanpassen van het lichaam op een onnatuurlijke manier, kan er chronische spierspanning worden creëert of zelfs een beperkte ademhaling.

Haptonoom

Iedereen kent het wel; opeens heb je lichamelijke klachten. Alles doet zeer en je hebt werkelijk geen flauw idee waar de klachten zo plotseling vandaan komen, je hebt geen zwaar werk gedaan, niet iets gedaan wat je nooit eerder deed en aan sport doe je ook amper. Veel lichamelijke klachten zijn niet het gevolg van lichamelijk inspanning, maar worden veroorzaakt door spanningen, blokkades emoties en zeker ook stress.

Haptonomie therapie

Stel je hebt te maken met klachten waarvan je de oorzaak niet kunt achterhalen maar waarvan je denkt dat ze wellicht een gevolg zijn van spanningen of stress. Overweeg dan eens haptonomie therapie. Bij haptonomie therapie is er meer aandacht aan wat je met je eigen lichaam kunt. Tijdens de behandeling door de haptonoom wordt je jezelf bewuster van eventuele spanningen waar je mee te maken hebt of hebt gehad, zoals dat ook geldt voor blokkades of (onverwerkte) emoties die mogelijk een rol spelen bij de lichamelijke klachten die je ervaart. Haptonomie therapie leert je bewust te worden van deze klachten en dit zorgt ervoor dat je veel beter met de klachten om kunt gaan. Deze vorm van fysiotherapie kan er zelfs voor zorgen dat je in de toekomst niet meer met deze klachten te maken krijgt. En wie wil dat nou niet?

Kinderfysiotherapie en fysiofitness

Nu al gaan veel mensen naar de haptonoom als ze te maken krijgen met klachten als stress, hyperventilatie, spierkrampen, lichamelijke overbelasting, psychische overbelasting, chronische pijn, klachten waarvan de oorzaak niet te achterhalen is en klachten die vooral de kop opsteken als er sprake is van stress. Overigens kunnen ook kinderen lichamelijk klachten ervaren en niet aangeven hoe die klachten veroorzaakt zijn. In dat geval kan via de haptonoom kinderfysiotherapie gevolgd worden en in de genoemde gevallen is haptonomie prima te combineren met bijvoorbeeld fysiofitness. Steeds meer mensen ontdekken de toevoegde waarde die een haptonoom kan hebben. Wat dat betreft spreken de resultaten boekdelen.

Kosten fysiotherapie

Fysiotherapie en haptonomie worden niet standaard door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Wil je wel voor vergoeding in aanmerking komen, dan dien je aanvullend verzekerd te zijn. Ben je niet aanvullend verzekerd en wordt er dus niets vergoed, dan ben je ook geen verwijzing van een arts nodig en maak je op korte termijn een afspraak. Kosten fysiotherapie speelt dan geen rol, zeker als de haptonoom je pijn kan verlichten en voor bewustwording kan zorgen is het die investering meer dan waard.

Kijk hier voor meer info