In ietwat moeilijke bewoordingen betekent ergotherapie de paramedische discipline die dagelijkse handelingen weer mogelijk moet maken voor mensen die door ziekte een lichamelijke of psychische beperking hebben opgelopen. De naam ergotherapie is afkomstig van het Griekse woord ergon, dat letterlijk werk of daad betekent. Vroeger werd ergotherapie ook wel arbeidstherapie genoemd, arbeidstherapie wordt echter nog zelden gebruikt.

De persoon, de omgeving en de activiteit

Bij ergotherapie wordt zowel naar de persoon zelf als naar de directe omgeving en de activiteit gekeken. Samen met de cliënt die ergotherapie behoeft worden de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten in kaart gebracht. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit, vrije tijd, wonen en mobiliteit.

Kennismakingsgesprek en plan van aanpak

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek, het verzamelen van relevante informatie en de wensen van de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarbij worden zowel doelstellingen voor de korte als voor de lange termijn benoemd en helder geformuleerd.

ok advisering over eventuele aanpassingen thuis of op het werk

De ergotherapeut zoekt daarna naar mogelijkheden om de ontstane problemen op te lossen en doet dit nadrukkelijk en continu in overleg met de cliënt en diens directe omgeving. Er kan gekozen worden om de cliënt een bepaalde activiteit opnieuw te leren, maar even goed kan gekozen worden om de cliënt een andere manier aan te leren of de cliënt te leren de activiteit met hulpmiddelen uit te laten voeren. Ergotherapie bestaat daarnaast uit het geven van advies voor eventuele aanpassingen thuis of op het werk.

Ergotherapie wordt toegepast in ziekenhuizen en woonvoorzieningen

Ergotherapie kun je grofweg onderverdelen in vijf pijlers: de geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie, fysieke revalidatie en cognitieve revalidatietherapie. Ergotherapie wordt toegepast in onder meer ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, dagverzorgingscentra en woonvoorzieningen. Ergotherapie of beter de ergotherapeut kan overigens ook actief zijn voor de AWBZ in de rol van indicatiesteller.

Niemand uitsluiten van de samenleving

Het bespreekbaar maken van culturele, sociale en economische diversiteit van alle mensen met beperkingen is iets dat van ergotherapeuten verwacht wordt en om die diversiteit bovendien te waarderen en een onderdeel te maken van het dagelijks leven. Ergotherapie wil niets anders dan dat niemand uitgesloten wordt van de samenleving. Daarbij zijn vier principes min of meer leidend binnen de ergotherapie: diversiteit maakt het verschil, mensenrechten en inclusief denken maakt het verschil, het belang van zowel verbale en non-verbale taal e dat de competenties houding, kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *