Kindertandarts

Je hebt volwassenen die angstig zijn voor de tandarts, je hebt echter zeker ook kinderen die al op heel jeugdige leeftijd ontzettende angst hebben voor de tandarts. Deze kinderen kunnen naar een speciale kindertandarts, ook wel pedodontoloog genoemd. Deze speciale kindertandarts is ook geschikt voor kinderen met een slecht gebit en veel gaatjes en kinderen met gedragsproblemen. Dit geldt ook voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Uiteraard voert een kindertandarts dezelfde behandelingen uit als de gewone tandarts.

Vertrouwen van je kind winnen

Je mag jezelf kindertandarts noemen als je de postdoctorale opleiding pedodontologie met succes afgerond hebt. Kindertandartsen zijn daardoor vaak beter in staat om het gedrag van kinderen in te schatten en weet ook beter hoe hij of zij met dit gedrag om moet gaan. Daarnaast is een kindertandarts als geen ander in staat om het vertrouwen van je kind te winnen.

Verwijzing van tandarts of huisarts

Je kunt bij de kindertandarts terecht via een verwijzing via de reguliere tandarts, huisarts of een medisch specialist. Is je kind ouder en niet meer angstig voor een tandartsbezoek, dan kan de kindertandarts weer ingeruild worden voor de gewone tandarts. Net als de gewone tandarts, worden ook de kosten voor de kindertandarts vanuit de basisverzekering vergoed.

Eerst gesprek, dan stappenplan en dan pas behandeling

De behandeling bij de kindertandarts begint altijd met een goed gesprek. Zo wil de kindertandarts weten wat de ervaringen van het kind bij andere tandartsen zijn en of het kind al ervaringen heeft opgedaan bij andere medische specialisten. Ook wil de kindertandarts alles weten over het algemene gedrag van het kind. Aan de hand van het gesprek en de conditie van het gebit wordt vervolgens een stappenplan gemaakt en kan de behandeling van start gaan.

Kindertandarts

Kindertandarts houdt zich altijd aan de afspraken

De kindertandarts is altijd heel duidelijk ten opzichte van het kind en laat kinderen wennen aan zijn behandelingen. Dit gebeurt vaak door het uitvoeren van basale behandelingen zoals bijvoorbeeld het maken van een foto, een fluoridebehandeling of het polijsten van het gebit. Hij of zij wint het vertrouwen van het kind door zich altijd aan de afspraken te houden en te vertellen wat er gebeurt als het kind in de tandartsstoel ligt en wat er in de vervolgbehandeling gedaan gaat worden.

Kindertandartsen worden streng beoordeeld

In Nederland zijn ongeveer veertig kindertandartsen actief en geregistreerd. Kindertandartsen worden streng beoordeeld onder meer middels het systeem van visitatie en herregistratie. Voor de ouders betekent ene bezoek aan een kindertandarts dat er meer tijd geĆÆnvesteerd wordt in het tandartsbezoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *