Thuiszorg, Zorg aan huis

Heb jij thuis hulp of begeleiding nodig? Omdat je een beperking of ziekt hebt? Dan heb je misschien recht op thuiszorg. Op een gegeven moment kunnen taken te zwaar worden. Als je dan niet meer voor jezelf kan zorgen of je hebt hulp nodig van een verpleegkundige, kan je beroep doen op verpleegkundige die zorgt verleent aan huis. Op ieder zijn eigen mogelijkheden wordt aan de patiënt thuis zorg gegeven. Zo is het voor de patiënt mogelijk om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in zijn of haar eigen leefomgeving te blijven. Hierbij wordt wel uitgegaan van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt zelf. De patiënt wordt gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf te doen. Als dit niet meer lukt kunnen de taken volledig overgenomen worden. 

Wanneer heb je recht op zorg thuis?

Iedereen die in Nederland woont heeft recht op zorg aan huis. Als je hulpbehoevend bent en je kunt het niet zelf oplossen, hoeft dit alleen maar kenbaar gemaakt te worden. Jouw gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet maatschappelijke ondersteuning. Je kunt dus bij jouw gemeente om ondersteuning vragen, zoals huishoudelijke hulp. De gemeente zal dan bij jou langskomen om te bekijken welke behoefte aan ondersteuning jij precies nodig hebt. Nadat vastgesteld is wat voor ondersteuning jij nodig hebt, wordt er naar een huishoudelijke hulp gezocht. Ook zijn er zorgverzekeringen die thuiszorg aanbieden in de aanvullende verzekering. 

Welke hulp kan je inschakelen?

Afhankelijk van jouw situatie, is er de mogelijkheid om voor verschillende redenen zorg aan huis in te schakelen. Je kunt bijvoorbeeld om hulp vragen voor verzorging en verpleging door een wijkverpleegkundige. Dit is hulp bij het opstaan uit bed, douche en eten. Hierbij krijg je ook hulp bij de verzorging van een wond. Begeleiding in het dagelijks leven, waaronder praktische vaardigheden en sociale redzaamheid vallen, kan ook hulp bij geboden worden. Zo leer je om beter om te gaan met moeilijke situaties en om makkelijker contact te maken met andere mensen. Als laatst heb je ook recht op hulp bij het huishouden. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het schoonmaken van het huis, koken, opruimen en de was doen. 

Hoeveel gaat het kosten?

Thuiszorg is vrij prijzig. Daarom zijn er twee manieren waarop je een vergoeding kunt krijgen voor de zorg aan huis. Als er voornamelijk huishoudelijke hulp nodig is, gaat dit via de wet maatschappelijke ondersteuning. Een andere vergoeding is thuis zorg vanuit de wet langdurige zorg. Zowel de Wlz als de Wmo dekt niet de volledige kosten van thuiszorg. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die zorg thuis nodig hebben, maar niet kunnen betalen. De eigen bijdrage van de Wmo verschilt per gemeente. De Wlz bijdrage hangt af van jouw gezinssituatie, leeftijd, inkomen en benodigde zorg. 

Thuiszorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *